Locaties Specialist Restauratie Timmeren

De opleiding Specialist Restauratie Timmeren wordt gegeven in Arnhem/Doetinchem en op wisselende locaties in Nederland. In schooljaar 2019/2020 wordt de opleiding ook gegeven bij Bouwmensen Amsterdam en Bouwmensen Goes. Hieronder staan de gegevens op een rij.

Volledige MBO-4 opleiding in Arnhem + Doetinchem

 • In samenwerking met Gelders Restauratie Centrum en het Graafschap College.
 • Eén of twee avonden per week - gedurende twee schooljaren. Dit hangt er van af of je kiest voor de MBO-opleiding of de brancheopleiding (zie verder).
 • Instroomniveau: allround-timmeren niveau 3 of gelijkwaardig door werkervaring.
 • De volledige MBO-4 opleiding wordt aangeboden i.s.m. het Graafschap College. Met het volledige vakkenpakket (d.w.z. inclusief de vakken Nederlands, Engels, rekenen en een keuzedeel) kan een MBO-4 diploma worden behaald. De vaklessen worden in Arnhem bij het GRC gegeven, de vakken Nederlands, Engels, rekenen en het keuzedeel worden in Doetinchem bij het Graafschap College gegeven. Voor de uitvoering van een NCE-opleiding door een MBO-opleiding is de betreffende MBO-school verantwoordelijk. Hierop zijn de reglementen van de betreffende school toepasselijk.
 • Je hebt de keuze om alleen de vaklessen in Arnhem bij het GRC te volgen, op één avond in de week gedurende twee schooljaren. Zonder de vakken Nederlands, Engels, rekenen en een keuzedeel kan de opleiding worden afgesloten met een branchediploma van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen.
 • De kosten van de brancheopleiding Specialist Restauratie Timmeren bedragen € 3.500 exclusief BTW. De kosten van excursies e.d. zijn niet inbegrepen.
 • De kosten voor de volledige MBO-4 opleiding bedragen € 3.850 (excl. BTW) plus het schoolgeld  van circa € 600 per schooljaar (schooljaar 2018-2019). De kosten voor de lesmaterialen voor de verplichte vakken/keuzedeel en voor excursies e.d. zijn niet inbegrepen.

Brancheopleiding op wisselende locaties: schooljaar 2019-2020 in Amsterdam en Goes

 • Ieder schooljaar wordt in overleg met de restauratiebranche bekeken in welke plaats de brancheopleiding gegeven gaat worden. In schooljaar 2019-2020 wordt de brancheopleiding gegeven bij Bouwmensen Amsterdam en bij Bouwmensen Goes.
 • Eén middag + avond in de week – gedurende één schooljaar.
 • Instroomniveau: allround-timmeren niveau 3 of gelijkwaardig door werkervaring.
 • In Amsterdam worden alleen de vaklessen van de opleiding gegeven. De opleiding wordt afgesloten met een branchediploma van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen.
 • De kosten van de brancheopleiding Specialist Restauratie Timmeren bedragen € 3.850,- exclusief BTW. De kosten van avondeten, excursies e.d. zijn niet inbegrepen.

Subsidiemogelijkheden

Voor studenten die vallen onder de Bouw-CAO/UTA-CAO:

Als je de opleiding volgt in het kader van je Duurzame Inzetbaarheidsanalyse, kom je mogelijk in aanmerking voor een subsidie van 50% van de opleidingskosten (tot max. € 1.250,–). Aan de subsidie zijn enkele voorwaarden verbonden.
Voor meer informatie: www.volandis.nl.

Voor de studenten in Amsterdam:

Leden van de Vereniging van Amsterdamse Bouw- en Infrabedrijven (VABI) komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de opleidingskosten in de vorm van een bonus van € 800,– voor iedere werknemer, die de opleiding succesvol heeft afgerond. Voor meer informatie: René Cossé, directeur Bouwmensen Amsterdam, 020 600 78 78.

Factsheet

Gedetailleerde informatie over de opleiding is terug te vinden in het factsheet, dat hier is te downloaden:
Factsheet NCE Opleiding Specialist Restauratie Timmeren.

Algemene voorwaarden

Op deze opleiding zijn de algemene voorwaarden van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen van toepassing. Kies hieronder de voorwaarden die op jou van toepassing zijn.

Voor studenten: Algemene voorwaarden (incl. klachtregeling) voor consumenten (particulieren).
Voor bedrijven: Algemene voorwaarden (incl. klachtregeling) voor bedrijven (werkgevers van de studenten).

Kwaliteit

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen staat voor kwaliteit. Daarom is NCE lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Bovendien bezit NCE het NRTO-keurmerk, een erkenning voor onze kwaliteit en professionaliteit.
Lees verder.